Surdeigskurs på Bakeriet Kveitemjøl torsdag 27. OKTOBER kl. 17.00-ca.21.00

Surdeigskurset holdes i de flotte lokalene til bakeriet Kveitemjøl på Aker Brygge med kursholderne Ida Albertsen (Surdeigshimmelriket) og Nils Olav Heggdalsvik (Kveitemjøl).
Vi lærer deg hele prosessen fra surdeigsstarter til ferdige brød. Det skal bakes flere varianter i vår steinrovn. Du får med din egen surdeigstarter og brød hjem.
Det blir også et lite brødmåltid med noe å drikke inkl.
Påmelding:
nilsolav@kveitemjol.no eller surdeigshimmelriket@surdeigskurs.no

Vi har kun 12 plasser, så førstemann til mølla!

Kurset holdes i Fjordalleen 10, 0250 Oslo.

https://www.facebook.com/events/349332207184513/349332220517845/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A703578590874542%7D%7D]%22%7D


kr 1 500,00